Vittnet som försvann

Filmen Justitiemordet avser att finna det försvunna vittnet, höra denne och se om det stöder eller avfärdar Enbys påstående att han aldrig försökt påverka en sjuk att avböja ordinerade sjukhusbehandlingar.

Det är den enda anklagelse som skulle kunna vara det ”allvarliga brott” som myndigheten hänvisar till för att kunna dra Enbys läkarlegitimation.

Detta vittne stod upptaget i den anmälan som gjordes mot Enby. Om detta vittne skulle fria Enby så återstår att tydliggöra hur inblandade i Justitiemordet brutit mot lagar och regler. Om detta är ett rättshaveri så har det begåtts ett stort antal tjänstefel. Frågan är om Erik kan få juridisk upprättelse då omoralens hydra alltid försvarar sig. De kan lika lite som en maktens despot erkänna något fel.

Börje Peratt