Osher Centrum finns, finns inte, finns, finns inte …

Börje Peratt, Olle Johansson, Torbjörn Sassersson, filmare: Hans Welin. Foto: filmare Lars af Sillén

Bild från dagens inspelning på Karolinska Institutet i Stockholm där vi intervjuade forskaren Olle Johansson och redaktören Torbjörn Sassersson bland annat om Osher Centrum.

Osher Centrum var en donation på 43 miljoner kronor som skulle användas för forskning på alternativ* medicin (*integrativ, komplementär).

Erik Enby ansökte om att bli en del av det forskningsteam som skulle kunna verka för de mål som drogs upp enligt avtalet. Istället för kompetenta forskare engagerade i området fick KIs egen Martin Ingvar uppdraget, eller snarare tog det då han fortfarande hade en sådan maktposition på KI.

Det visade sig sedan att Martin Ingvar och hans kumpaner försnillade i stort sett hela summan. De har inte uppnått något av det som avtalet föreskrev. I praktiken upprättades inget Osher Centrum. Istället blev Martin Ingvar centrum för att motarbeta alternativ medicin.

När vi på KI frågade informationsdesken efter Osher Centrum, kände de inte till det och hade ingen adress, till slut skickades vi till en lokal men där fanns inget Osher Centrum. Då skickades vi vidare till en adress där Martin Ingvar påstods finnas. Där fanns en skylt ned till en källare och en oupplyst lokal. En kvinna på väg in för att öppna dörren svarade på förfrågan om denne arbetade på Osher Center; ”kind of”. Dvs ”på något slags sätt”.

Vi frågade efter Martin Ingvar och hon gick in och stängde dörren efter sig. Vi fick således inte komma in. Hon försvann in i ett näraliggande rum. Det tog dock ett bra tag innan hon kom tillbaka och påstod att Martin Ingvar var på lunch. Jag lämnade mitt visitkort och önskade bli kontaktad för att få ställa mina frågor. Det är ingen högoddsare att han inte hör av sig.

KI har drabbats av flera skandaler och Machiarinifallet kom att utredas för öppen ridå fastän man försökte få det till en internutredning såsom man gjort med Osher Centrum. Dvs det blev egentligen en Martin Ingvar-utredning där han utredde sig själv.

Även Osher Centrum borde istället få en offentlig utredning och den som kan bestämma om det är dekanus eller rektor vid KI.
Vi vill gå vidare för att ställa den frågan. Naturligtvis kommer vi aldrig att få besked om sambandet mellan Erik Enbys ansökan och att han veckorna efter denna ansökan drabbades av mediedrev.

Olle Johansson som vi nu har intervjuat har avskedats på grått papper med påståendet om att det varken finns medel eller lokaler för hans forskning. Det är inte långsökt att han och hans studier anses vara ett skoskav som man vill ha bort. Hans forskning går ut på att få fram lindring för en stor grupp som lider av ett handikapp som VoF anser inte finns.

Det spelar sedan ingen roll om var tionde person lider av elöverkänslighet och måste avgränsa sig från sådana miljöer som har hög strålning från el och mikrovågor. VoF-styrda Wikipedia har naturligtvis en artikel som nästintill raljerar med elöverkänslighet. [Därför kan inte EMF, elöverkänslighet accepteras)

”Vetenskap och Folkbildning (VoF) förnedrade Olle Johansson med förvillarpriset och därmed fick Johansson vid denna tidpunkt (2004) det vetenskapliga etablissemanget på KI mot sig. Dan Larhammar var då ordförande på VoF och hans protegé Jesper Jerkert tillträdande ordförande.

Jesper Jerkert avfärdade sedan all forskning på alternativ medicin i en artikel i Läkartidningen, med uppmaningen om att ”inte bli betraktad som ifrågasatt person”. Några år senare dömdes samme Jerkert för sexuella övergrepp på minderåriga. Han verkar fortfarande som lärare på KTH.

Ett stort antal andra verksamma på KI har avslöjats för att beslagta forskningsmedel genom att fakturera via sina egna bolag och stoppa pengar i egen ficka, således medel som ska gå till forskning för allmänhetens väl och ve.

Det som händer på KI och KTH är både uppseendeväckande och upprörande. De med hög moral drabbas av myndigheters bestraffningar emedan de som begår brott kommer undan med förtal av sina fiender, stulna pengar och kliande varandra på ryggen med forskningsmedel och jobb.

Börje Peratt

Dan Larhammar mörkrets furste

nide_J (VoF)

Under granskningen av hur mediedrevet mot Dr Enby inleddes (7 dec 2005) fann jag att det var ett anonymt nickname nide_J på Vetenskap och Folkbildnings Forum som startat tråden ”Kvacksalvaren E… E…” (VoF-attack)

Samma dag som detta kom upp på VoFs forum den 7 dec 2005 publicerades i GT/Expressen två artiklar på initiativ av Dan Larhammar där han angrep Erik Enby: Läkare lurade dödssjuka Siv – och ”Djupt oetiskt”. Synkroniseringen är således planerad.

I filmen Läkaren som vägrade ge upp framkommer hur mediedrevet sedan växte och bakom detta finns en strategi. Vem kan ha medel, makt och resurser att driva detta?

nide_J = Jedin

Vänder vi på detta nickname (knickedick) så får vi Jedin, en sympatisk gestalt inom Star Wars sagan. Det flirtar med den egna VoFgruppen som ser Dan Larhammar som just ”den äldsta och mest utbildade”, dvs Jedin.

Mörkrets furste

Ett lämpligare nickname hade varit redav_D (Darth Vader). En från början god Jedin som förföll till Instabilitet, extrem aggressivitet och paranoid extremism. ”Denna mörkrets furste är en självklar kandidat för psykopat och borderline personlighetsstörning (BPD)”, enligt franska psykiatriker och psykologer. Megaomnipotens och grandios narcissism ger despotens självgoda maktfullkomlighet.

nide_J – Dan Larhammar

Professor Dan Larhammar har som fjärde preses på Kungliga vetenskapsakademin en hög position som han också utnyttjar i drevet mot Erik Enby.

Definitionen på straffbart maktmissbruk är att använda sin ställning för själviska motiv och egen vinning som får till konsekvens att oftast sämre lottade drabbas.

Det är ett under att Dr. Erik Enby har överlevt. Det i sig är värt att skildras och där kan man tycka att Läkaren som vägrade ge upp har lyckats nå ut med hans historia på ett för många ögonöppnande sätt. Den subtitlas nu för att spridas internationellt.

Justitiemordet kommer att fördjupa granskningen av juridiken kring Erik Enby och sambandet mellan Enbys ambitioner att forska på sjukdomars upphov och att hjälpa sjuka och Larhammars och mediedrevens olika grader av förtal i syfte att misstänkliggöra och undergräva Enby.

Börje Peratt

Donation

Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt