Sista striden – Premiär 8 mars – Pressinbjudan

Käre Börje!
Jag måste bara säga det igen: jag är oerhört, oerhört, oerhört imponerad av dig och ditt team!!! Filmen ni gjort är ett mästerverk, alla inblandade kan vara – med största möjliga rätta – stolta över sitt bidrag!
Jag bugar djupt, du är verkligen dokumentärfilmens Orson Welles – noga, saklig, dramaturgiskt korrekt, men samtidigt tillspetsad, dramatisk och spännande!

PRESSRELEASE 2020-02-28

Berättelsen om Göteborgsläkaren Dr Erik Enby, från början tänkt som en kortfilmsdokumentär för TV4 och ett ettårigt projekt, blev ett sexårigt projekt och två långfilmsdokumentärer för biografer. Den första ”Läkaren som vägrade ge upp” gick för ofta fullsatta salonger under 18 månader (recensioner) och blev sedan internationellt prisbelönad vid filmfestivaler (länk1, Länk2).

Den andra filmen, ”Sista striden”, har premiär 8 mars 2020 på Filmhuset i Stockholm. Med begränsade resurser och en djupdykning i svensk (o)rättvisa kom den att ta drygt 4 år att göra. Den är inte bara en uppgörelse med juristväsendet, medierna och myndigheterna utan också ett ifrågasättande av tveksamma ageranden från Cancerfonden och läkemedelsindustrin.

Att genomföra detta journalistiska gräv har varit krävande och tidsödande på många sätt. Personer i avgörande beslutsposition som vägrar svara på frågor och som gör sig onåbara.

Journalister som gör karriär på att avslöja småtroll men som skyddar organiserade jättetroll som ägnat sig åt att förfölja människor som har en avvikande tanke eller framgångsrika sätt att hjälpa sjuka. Och denne läkare Erik Enby som bevisligen lyckats där sjukvården gett upp har man fråntagit läkarlegitimationen med motivering att han ”uppenbarligen är olämplig som läkare”.

Det varje journalist och medieföretag bör fundera över är om detta ärende ska mörkas utifrån vissa särintressen eller om man har en plikt att redovisa vad som kan betraktas som ett allvarligt övergrepp på inte bara människan Erik Enby, inte bara ett åsidosättande av hans mänskliga rättigheter utan ett fråntagande av en metod som skulle kunna hjälpa, lindra och rädda hundratusentals människor till ett friskt liv.

Alldeles oavsett detta bör man som journalist visa en professionalitet och ett intresse för filmen Sista striden och komma till en egen ståndpunkt.

Välkommen till Bio Mauritz söndagen den 8 mars kl 17.00
Filmhuset, Gärdet, Stockholm

Börje Peratt
Publik kan köpa biljett på Tickster

TRAILER

Häxjakten på Erik Enby iscensattes av Dan Larhammar med hjälp av GT Expressen

Långfilmsdokumentären ”Sista striden” med premiär 8 mars 2020 är uppföljaren till ”Läkaren som vägrade ge upp” (se på Vimeo) om hur Dr Erik Enby utsattes för kanske vår tids med spektakulära häxjakt.

Den första filmen berättar om hur medierna samordnats för att i avgörande ögonblick sättas in mot Erik Enbys ambitioner att få forska på sin metod. Den andra filmen ”Sista striden” redogör för hur Enby på ett tveksamt sätt blivit av med sin läkarlegitimation, därför fick den arbetsnamnet Justitiemordet nu ändrat till Sista striden..

Attacken mot Dr Erik Enby inleddes den 7 december 2005 då professor Dan Larhammar, under trollet Nide.J (Jedin), på Vetenskap och Folkbildnings forum, lade ut en tråd med nidrubriken ”Kvacksalvaren Erik Enby”.

Samma dag publicerades två artiklar i GT och Expressen pådrivna av Larhammar där han uttrycker sig nedlåtande om Enby. Det visade sig vara inledningen på ett väl förberett angrepp. Märk väl det är inga patienter som kritiserar Enby utan två anhöriga som utnyttjas vilket blir så kallad ”hörsägen” och deras fördomsfulla tyckanden gäller inte som bevis men det ska visa sig att domstolarna struntar i det.

Den första attacken baserar sig på en anhörigs ifrågasättande av att hennes cancersjuka moder tagit hjälp av Enbys metod som ett sista halmstrå då vården gett upp hoppet. Modern köpte för lite drygt 5 000 kr en behandling av Enby, men hon hann avlida i cancern tre veckor senare. Den anhörige såg sig förlora dessa 5 000 kr i arvegods, men hon fick faktiskt tillbaka alla pengar för obrutna förpackningar. I Aftonbladet har man rundat av siffran uppåt till 9 000 kr. I ett sentimentalt reportage i GT framställdes Enby som bedragare. I den anhöriges påståenden om Dr Enby ingick att Enby skulle ha sagt att han visste att modern inte skulle klara sig. Det är ett absurt påstående men i linje med undergrävandets terminologi.

En månad senare den 13 januari 2006 följs angreppet i GT Expressen mot Enby upp med att ytterligare en anhörig fader, till en cancersjuk kvinna som dött några år tidigare, anklagar Enby för vållande till dotterns död. Det absurda i detta påstående ska ställas mot att denna dotter  försökte ta livet av sig nyårsafton 2004 och hade dessförinnan inte följt sin huvudläkares ordination utan istället besökt en rad olika läkare/terapeuter för att undslippa operation. Dottern gjorde i ett sent skede två besök hos Enby men följde inte heller hans ordination om att återgå till läkarna i Helsingborg alternativt genomföra operation på klinik i Göteborg. Den anhörige fadern påstår att Enby avrått från operation trots att fadern aldrig var med vid konsultationerna och trots att dottern uttryckligen inte ville att pappan skulle angripa Enby.

I Sista striden blev det angeläget att få tag på de vittnen som fadern åberopat och särskilt det vittne som försvann och som aldrig kom till tals. Skulle det vittnet motsäga faderns påståenden och istället styrka Enbys försök att förmå dottern till operation? Och hur kunde ett sjukintyg som Enby skrev ut på dotterns anmodan förvandlas till ett friskintyg? Det visade sig bli en förfalskning som fick stor uppmärksamhet i mediernas kritik av Enby.

Efter detta följer i Expressen ett mediedrev baserat på lögner och förtal mot Enby som leder till ett progam i TV3 Insider i april 2006 där Enby karaktärsmördas och midsommarveckan någon dryg månad senare med ett mediedrev i landets tidningar som tar heder och ära av Enby.

Året därpå, 2007 dras Enbys läkarlegitimation in på felaktiga grunder och mot Högsta domstolens direktiv som kräver att läkaren ska ha hotat patientsäkerheten. Det var inte aktuellt i något av de anmälda fallen. I Sista striden beskrivs hur juridiken  behandlat Enby och övergett grundläggande principer.

En polisundersökning åtta år efter att Enby förlorat sin legitimation, 2014, initierades av Dan Larhammars angrepp på Enby i ett radioprogram ”Kropp och Själ”. Syftet var att motverka Enbys möjligheter att få del av en forskningsdonation (Osher) och om möjligt kasta honom i fängelse.

I första filmen finns en rekonstruktion av den husrannsakan som genomfördes där man tog Enbys journaler och dator i akt och mening att vingklippa honom. Polisundersökningen kom inte fram till ett enda fall av felbehandling. Den lades ned efter 18 månader, ”i brist på bevis”.

De mediedrev som Expressen artiklar uppviglat till om Enby kom att fortgå i över tio år där särskilt Expressen har gjort bisarra kopplingar till andra läkares felbeteenden. Dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson menar att journalistiken mot Enby har varit ”full rimlig”. Jag vet inte vad som ska betonas, full eller rimlig?

Sista striden

TRAILER SISTA STRIDEN

Konspirationen mot Enby redovisas av vittnen i dokumentärfilmen Sista striden. Premiär 8 mars i Bio Mauritz kl 17.00 på Filmhuset i Stockholm. Biljetter via Tickster.

Börje Peratt

Du kan se ”Läkaren som vägrade ge upp”Vimeo