Justitiemordet – Crowdfunding första steget gav 34 000 kr

Förutom tidigare donationer har det till Eriks 80-årsdag kommit in drygt 100 donationer! Och den imponerade summan 34 000 kr.

En väldigt bra start. Filmens budget är på 150 000. Detta rör enbart externa utgifter. Teamet har inget arvode i denna budget. Men som sagt filmen måste göras. Når vi budget blir det bättre förutsättningar. https://justitiemordet.wordpress.com/crowdfunding-donation/

Planeringen just nu omfattar treatment, dvs att få till historien, planera och genomföra intervjuer och få med aktörer för en scen som också ska ingå i den första trailern.

Börje Peratt

Börje Peratt – IMDb

Annonser

Osher Centrum finns, finns inte, finns, finns inte …

Börje Peratt, Olle Johansson, Torbjörn Sassersson, filmare: Hans Welin. Foto: filmare Lars af Sillén

Bild från dagens inspelning på Karolinska Institutet i Stockholm där vi intervjuade forskaren Olle Johansson och redaktören Torbjörn Sassersson bland annat om Osher Centrum.

Osher Centrum var en donation på 43 miljoner kronor som skulle användas för forskning på alternativ* medicin (*integrativ, komplementär).

Erik Enby ansökte om att bli en del av det forskningsteam som skulle kunna verka för de mål som drogs upp enligt avtalet. Istället för kompetenta forskare engagerade i området fick KIs egen Martin Ingvar uppdraget, eller snarare tog det då han fortfarande hade en sådan maktposition på KI.

Det visade sig sedan att Martin Ingvar och hans kumpaner försnillade i stort sett hela summan. De har inte uppnått något av det som avtalet föreskrev. I praktiken upprättades inget Osher Centrum. Istället blev Martin Ingvar centrum för att motarbeta alternativ medicin.

När vi på KI frågade informationsdesken efter Osher Centrum, kände de inte till det och hade ingen adress, till slut skickades vi till en lokal men där fanns inget Osher Centrum. Då skickades vi vidare till en adress där Martin Ingvar påstods finnas. Där fanns en skylt ned till en källare och en oupplyst lokal. En kvinna på väg in för att öppna dörren svarade på förfrågan om denne arbetade på Osher Center; ”kind of”. Dvs ”på något slags sätt”.

Vi frågade efter Martin Ingvar och hon gick in och stängde dörren efter sig. Vi fick således inte komma in. Hon försvann in i ett näraliggande rum. Det tog dock ett bra tag innan hon kom tillbaka och påstod att Martin Ingvar var på lunch. Jag lämnade mitt visitkort och önskade bli kontaktad för att få ställa mina frågor. Det är ingen högoddsare att han inte hör av sig.

KI har drabbats av flera skandaler och Machiarinifallet kom att utredas för öppen ridå fastän man försökte få det till en internutredning såsom man gjort med Osher Centrum. Dvs det blev egentligen en Martin Ingvar-utredning där han utredde sig själv.

Även Osher Centrum borde istället få en offentlig utredning och den som kan bestämma om det är dekanus eller rektor vid KI.
Vi vill gå vidare för att ställa den frågan. Naturligtvis kommer vi aldrig att få besked om sambandet mellan Erik Enbys ansökan och att han veckorna efter denna ansökan drabbades av mediedrev.

Olle Johansson som vi nu har intervjuat har avskedats på grått papper med påståendet om att det varken finns medel eller lokaler för hans forskning. Det är inte långsökt att han och hans studier anses vara ett skoskav som man vill ha bort. Hans forskning går ut på att få fram lindring för en stor grupp som lider av ett handikapp som VoF anser inte finns.

Det spelar sedan ingen roll om var tionde person lider av elöverkänslighet och måste avgränsa sig från sådana miljöer som har hög strålning från el och mikrovågor. VoF-styrda Wikipedia har naturligtvis en artikel som nästintill raljerar med elöverkänslighet. [Därför kan inte EMF, elöverkänslighet accepteras)

”Vetenskap och Folkbildning (VoF) förnedrade Olle Johansson med förvillarpriset och därmed fick Johansson vid denna tidpunkt (2004) det vetenskapliga etablissemanget på KI mot sig. Dan Larhammar var då ordförande på VoF och hans protegé Jesper Jerkert tillträdande ordförande.

Jesper Jerkert avfärdade sedan all forskning på alternativ medicin i en artikel i Läkartidningen, med uppmaningen om att ”inte bli betraktad som ifrågasatt person”. Några år senare dömdes samme Jerkert för sexuella övergrepp på minderåriga. Han verkar fortfarande som lärare på KTH.

Ett stort antal andra verksamma på KI har avslöjats för att beslagta forskningsmedel genom att fakturera via sina egna bolag och stoppa pengar i egen ficka, således medel som ska gå till forskning för allmänhetens väl och ve.

Det som händer på KI och KTH är både uppseendeväckande och upprörande. De med hög moral drabbas av myndigheters bestraffningar emedan de som begår brott kommer undan med förtal av sina fiender, stulna pengar och kliande varandra på ryggen med forskningsmedel och jobb.

Börje Peratt

Dan Larhammar mörkrets furste

nide_J (VoF)

Under granskningen av hur mediedrevet mot Dr Enby inleddes (7 dec 2005) fann jag att det var ett anonymt nickname nide_J på Vetenskap och Folkbildnings Forum som startat tråden ”Kvacksalvaren E… E…” (VoF-attack)

Samma dag som detta kom upp på VoFs forum den 7 dec 2005 publicerades i GT/Expressen två artiklar på initiativ av Dan Larhammar där han angrep Erik Enby: Läkare lurade dödssjuka Siv – och ”Djupt oetiskt”. Synkroniseringen är således planerad.

I filmen Läkaren som vägrade ge upp framkommer hur mediedrevet sedan växte och bakom detta finns en strategi. Vem kan ha medel, makt och resurser att driva detta?

nide_J = Jedin

Vänder vi på detta nickname (knickedick) så får vi Jedin, en sympatisk gestalt inom Star Wars sagan. Det flirtar med den egna VoFgruppen som ser Dan Larhammar som just ”den äldsta och mest utbildade”, dvs Jedin.

Mörkrets furste

Ett lämpligare nickname hade varit redav_D (Darth Vader). En från början god Jedin som förföll till Instabilitet, extrem aggressivitet och paranoid extremism. ”Denna mörkrets furste är en självklar kandidat för psykopat och borderline personlighetsstörning (BPD)”, enligt franska psykiatriker och psykologer. Megaomnipotens och grandios narcissism ger despotens självgoda maktfullkomlighet.

nide_J – Dan Larhammar

Professor Dan Larhammar har som fjärde preses på Kungliga vetenskapsakademin en hög position som han också utnyttjar i drevet mot Erik Enby.

Definitionen på straffbart maktmissbruk är att använda sin ställning för själviska motiv och egen vinning som får till konsekvens att oftast sämre lottade drabbas.

Det är ett under att Dr. Erik Enby har överlevt. Det i sig är värt att skildras och där kan man tycka att Läkaren som vägrade ge upp har lyckats nå ut med hans historia på ett för många ögonöppnande sätt. Den subtitlas nu för att spridas internationellt.

Justitiemordet kommer att fördjupa granskningen av juridiken kring Erik Enby och sambandet mellan Enbys ambitioner att forska på sjukdomars upphov och att hjälpa sjuka och Larhammars och mediedrevens olika grader av förtal i syfte att misstänkliggöra och undergräva Enby.

Börje Peratt

Donation

Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt

Uppföljaren ber om stöd

Justitiemordet är uppföljare till långfilmsdokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp”.

Uppföljaren reder ut på vilket sätt rättvisan har havererat. Dr. Erik Enby har utsatts för ett maktmissbruk av en art som tvingar fram en fortsatt granskning av dem som drivit på häxprocessen.
Vi har idag bevis för detta rättshaveri men behöver medel och resurser för att kunna dokumentera och redovisa det som en dokumentär.
Vi är också i färd med att producera en trailer, poster och banner mm och även temamusik för den nya filmen. Allt detta kostar.

Återigen ber vi om Crowdfunding donationer för att genomföra uppföljaren.

Vi återkommer till en redovisning av det rättshaveri som Enby har utsatts för

Börje Peratt

Justitiemordet – en bläckfiskliknande hydra

Hydran ett sagodjur från den grekiska mytologin

Hydran ett sagodjur från den grekiska mytologin

Förberedelserna till filmen Justitiemordet, uppföljare till ”Läkaren som vägrade ge upp” innebär att klara ut hur rättsinstanser kan döma utan att redovisa ett brott och de dunkla motiv och särintressen som tagit över juridiken. Att beskriva detta är en icke helt enkel uppgift. Fram träder bilden av en bläckfiskliknande hydra.

Vittnet som försvann

En anhörig fader till en cancerpatient anmälde Enby och påstod sig ha inspelningar som skulle avslöja en rad märkliga förhållanden. Men dessa band har aldrig redovisats eller spelats upp. Enby har således beskyllts för ett allvarligt brott som inte har preciserats och än mindre bevisats. När hydrans jurister inte lyckats bevis anklagelserna i anmälan så har man övergett anmälan och hittat på andra påståenden som man, utan att precisera dem, anklagar Enby för. Man skriver dessutom att eftersom Enby inte har ”rättat till sitt beteende” så kan han inte få tillbaka sin legitimation. Men fortfarande har man inte beskrivit det ”allvarliga brottet”.

Hur ska man kunna rätta till något om man inte vet vad det är man ska rätta till? IVO som anklagat Enby för dessa påstådda missförhållanden har ju redan gått på en rejäl motgång när de förlorade den anmälan till åtal som i praktiken innebar att åklagare friade Enby.

Sammanfattningsvis bygger bestraffningen av Enby på en juridiskt sett värdelös hörsägen och ett skriftligt vittnesmål som bevisligen är mened. I anmälan förekommer dessutom ett vittne som aldrig hörts. Ett vittne som var med då den för anmälan aktuella cancerpatienten konsulterade Enby. Detta vittne flydde då den anhörige fadern försökte pressa henne till uttalanden som hon inte ville göra.  Varför vägrar domstolen höra henne då hon är beredd att vittna? Tänk om det är för att detta vittne kan fria Enby?

Dan Larhammar är den huvudansvarige initiativtagaren till angreppen mot Enby. Larhammar varit ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning.
VoF bildades av Socialdemokrater (Sven-Ove Hansson mfl 1982) med uppgift att bl a motverka olika alternativa metoder och hälsopreparat och man har riktat in sig på att undergräva naturmedicin.

I mitt arbete med långfilmsdokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” upptäckte jag också hur medier med Expressen i täten och myndigheter som Socialstyrelsen och senare Institutionen för vård och omsorg (IVO) samverkade i synkade aktiviteter med VoFs forum som gick ut på att fördärva Enbys rykte.

Grovheten i attackerna borde rendera förtalsmål och bestraffningar men de känner sig så starka och osårbara att de sätter juridik och rättvisa ur spel.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), den domstol som i första ledet skulle fria eller döma Enby, hade redan bestämt sig för att döma honom. Enby fick aldrig någon chans.

Det blev tydligt att Bonnierkoncernen med intressen i läkemedelsindustrin har dirigerat tidningarna Expressen (Häxprocessen mot Erik Enby) och Dagens Nyheter (häxprocess mot Vidarkliniken) till en propagandaapparat för att slå undan benen inte bara för alternativen utan för den rättvisa som ska skydda oss.

Vad som är anmärkningsvärt är att även Public Service är inblandade i denna röra.

Kamp mellan David och en månghövdad Goliat

h_paintHur kommer det sig att så många tjänstemän och journalister är sammanlänkade med läkemedelsindustrins kommersiella särintressen för att hjälpa fientligt inställda forskare som Dan Larhammar att försöka krossa Enby?

Detta är bildligt och bokstavligt en hydra av jättebläckfiskens mått.

Filmteamet har tagit fram ett treatment för dokumentären om Justitiemordet-vittnet som försvann. Vi vet vad vi vill men vi saknar fortfarande finansiering. Den viktigaste intervjun är dock gjord.

Ska försöka få upp en trailer inom kort.
Under tiden fortsätter ”Läkaren som vägrade ge upp” sitt segertåg. Visningar här

Börje Peratt

Donera till Justitiemordet/Enbyfilm2

Justitiemordet! Uppföljaren till ”Läkaren som vägrade ge upp”

Justitias död av Qudraro

Justitias död av Qudraro

När jag bestämde mig för att göra filmen Läkaren som vägrade ge upp om Dr Erik Enby hade jag egentligen ingen aning om vem han var eller vad han hade utsatts för.

Jag fångades av kärlekshistorien med hans då 16 åriga flickvän Gunnel som drabbades av polio och Eriks beslutsamhet att som tonåring finna sjukdomens orsak. Ett kall som drev honom att studera till läkare och motivera honom att forska. 60 år senare var han en läkare som framgångsrikt behandlat över 30 000 patienter men som av märkliga skäl ansågs kontroversiell. Trots hans framgångar.

Vi gjorde en trailer för att ge en idé om vad filmen skulle handla om. En läkare som aldrig gav upp hoppet om sin patient.

Eriks sökande hade lett honom in på en ny metod att testa blodet som gav en annan möjlighet att diagnosticera och kunna utvärdera dess tillstånd än traditionella blodprov. Erik kunde därav även dra slutsatser om hur ett blod i ofördelaktigt skick kunde orsaka uppkomsten av sjukdom. Ovanpå detta utvecklade Erik en teori och metod för att behandla blodet vars därmed nya förbättrade tillstånd enligt Erik kunde bidra till tillfrisknande.

Att denna teori och metod skulle leda till en svår konflikt med etablissemanget överraskade mig. Efterhand stod det klart att han utsatts för en konspiration och ett justitiemord. Jag kunde först inte se andra motiv än ren avundsjuka från kollegor men det skulle visa sig gå djupare än så.

Läkaren som vägrade ge upp illustrerar vad som händer i ett samhälle där makten förlorat moral och respekt för lagar och människor.

En förutsättning för detta justitiemord är makthavare som anser sig stå över lagen

Denna uppföljare till ”Läkaren som  vägrade ge upp” avser att klargöra vilka angrepp Enby utsatts för där han främst på helt felaktiga grunder anklagats för en cancersjuk kvinnas död. Domstolen HSAN har förvägrat Enby initierade vittnen som dessutom frikänner honom från alla obskyra anklagelser.

Myndigheternas agerande är inte bara ett angrepp på en enskild människa utan ett angrepp på rättvisan, grunden för vårt samhälle.

Magna Charta

Här kommer jag att redogöra för grundläggande principer i Magna Charta [1] som utvecklats till den amerikanska självständighetsdeklarationen.

Principer som har fått avgörande betydelse för västvärldens syn på lagar och mänskliga rättigheter.
En av de centrala bestämmelserna i dokumentet är klausul 39 med följande lydelse:

”Ingen fri man får häktas, fängslas, berövas sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller förföljas annat än efter laga dom av sina jämlikar och enligt landets lag.

HSAN har hävdat att Erik Enby begått ett grovt brott men inte förklarat vilket det är och inte kunnat bevisa att ett brott är begånget. Däremot har IVO genom det i radionämnden dömda programmet ”Kropp och själ” lyckats tvinga fram en förundersökning till åtal. En häxprocess som pågick i över ett år men som inte fann några bevis mot Erik Enby. I princip är Enby frikänd och ändå dömd.

klausul 40: Ingen skall förnekas eller försenas rätt eller rättvisa.

Med sitt i detta avseende ömkliga och fega agerande har HSAN flyttat rättsavgörandet till en högre instans och därmed inte på ett rättmätigt sätt skött sitt åtagande.

Jag kommer att söka bakomliggande motiv till detta justitiemord, vilka som utfört det och hur det kan ha gått till. Dessutom vill jag visa på vilka konsekvenser det får inte bara för inblandade utan också för vårt samhälle.

Det kan ses som ett omöjligt uppdrag. Hur ska jag kunna få svar från inblandade.  Myndigheterna IVO, HSAN, Socialstyrelsen, tidningen Expressen och dess ägare Bonnier vilka svar kan jag få utom från en visselblåsare.  Dan Larhammar vet vi sedan tidigare att han inte vågar stå för det han gjort men ska han därför slippa undan? Hur ligger det till på politisk nivå. Vilket ansvar har regeringen?

Justitieminister Morgan Johanson, socialdemokrat, medlem i förbundet (anti)humanisterna, representerar ett politiskt parti med stark association till bildandet av Vetenskap och Folkbildning. VoF, själva ansiktet och uttrycket för antihumanism, förföljelser och brott mot mänskliga fri- och rättigheter. Majoriteten av dem som bilda VoF var socialdemokrater.

Ju djupare man tränger in i detta desto otäckare blir det. Och där bakom agerar de sjukare delarna av läkemedelsindustrin.

Hur kommer det sig att övriga media och deras journalister inte rättar till misstaget från tidigare mediedrev. Varför gör inte Robert Aschberg avbön. Varför tar inte Expressen upp detta och ber om ursäkt för sina vidriga artiklar. Varför gör inte Public Service ett utredande reportage efter att tidigare ha upplåtit SR för ett vämjeligt angrepp på Enby. Jag kommer att ställa dessa frågor och söka svar från ansvariga.

Jo, jag vet det kan tyckas vara ett mission impossible men det var även ”Läkaren som vägrade ge upp”.

Börje Peratt

LÄNKAR

1)  Magna Charta

2) ”Läkaren som vägrade ge upp”  på Facebook.

3) Fotot: https://lawandhumanitiesrome.org/2015/04/09/more-about-the-iconography-of-lady-justice-in-literature-art/

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Vittnet som försvann

Filmen Justitiemordet avser att finna det försvunna vittnet, höra denne och se om det stöder eller avfärdar Enbys påstående att han aldrig försökt påverka en sjuk att avböja ordinerade sjukhusbehandlingar.

Det är den enda anklagelse som skulle kunna vara det ”allvarliga brott” som myndigheten hänvisar till för att kunna dra Enbys läkarlegitimation.

Detta vittne stod upptaget i den anmälan som gjordes mot Enby. Om detta vittne skulle fria Enby så återstår att tydliggöra hur inblandade i Justitiemordet brutit mot lagar och regler. Om detta är ett rättshaveri så har det begåtts ett stort antal tjänstefel. Frågan är om Erik kan få juridisk upprättelse då omoralens hydra alltid försvarar sig. De kan lika lite som en maktens despot erkänna något fel.

Börje Peratt