Crowdfunding-Donation

Möjligheten att genomföra filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” byggde helt på donationer. För ”Sista striden (Justitiemordet)” gäller samma sak

De framgångsrika filmvisningar har givit intäkter men distributionen kräver både arbete och ekonomi .
”Sista striden” hade som ambition att färdigställas under 2018. Eftersom den följer Enbys överklagande för att återfå legitimationen så påverkar domstolsprocessen färdigställandet. Det fortsatte in i 2019 och då blev Enby åter angripen vilket gör att arbetet fortsätter in i 2020.

Eftersom varje insats kräver administration och revisorkontroll innebär det att varje donation bör vara minst 120 kr och undvika det exakta beloppet 300 kr om man inte vill betala det som medlemsavgift i Humanism & Kunskap.

Föreningen Kulturnätet administrerar.

Donera till ”ENBYFILM2” (Sista striden) enligt något av nedanstående val.

    •  Plusgiro: 320793-3
    • NORDEA Swish 1234524831

Skriv: Enbyfilm2 och gärna ditt namn.
Vill du som person eller företag donera anonymt skriver du XX
Erik Enby dokumentär