Logline

En läkare vars metoder återgett svårt sjuka hälsan hånas i media och bestraffas orättvist av etablissemanget och han tar striden för att återfå sin läkarlegitimation.

When a doctor whose methods cured severely sick is ridiculed by the media and unfairly penalised by the authorities, he fights to regain his license.