Justitiemordet trailer med vittnet som försvann

Händelser i samband lanseringen av trailern för Justitiemordet – Vittnet som försvann (uppföljaren till ”Läkaren som vägrade ge upp” dokumentärfilm om Dr Erik Enby) visar att splittringen och rötan inom den så kallade alternativrörelsen försvagar varje försök att utmana Hydran, den rådande makten som dominerar medicin och vård.

Vi valde att låta Newsvoice releasa trailern för att där nå den stora skaran läsare och informera dem. Justitiemordet har ännu inte fått särskilt många följare vare sig på Facebook eller blogg. Även om vi här har ett uppriktigt och lojalt intresse.

På Newsvoice är det inte lika säkert. Men döm om min förvåning efter Jan Norgrens angrepp på mig. Hans påståenden på Newsvoice vid releasen av Trailer för Justitiemordet påminner om vad som hände då vi försökte lansera en motkraft till Hydran.

Så från ena hållet har vi en Hydra med antihumanismens växande makt och på andra sidan har vi en alternativrörelse med vill jag påstå självdestruktiva individer som smular sönder sig själv och förvandlar engagemanget till en munsbit för hydran.

Jan Norgrens sabotage mot inte bara mig personligen utan även filmen Justitiemordet, är också ett angrepp på fri forskning och mot ”hälsofrihet. Detta väcker till liv en artikel från 2014 Det går inte att ta död på en idé. Den beskriver liknande söndertrasande av initiativ genomförda av självdestruktiva revirbevakare som associeras till alternativrörelsen.
Detta påminner mig om den satiriska kommentaren ”De förökar sig genom delning” om 70-talets ständigt nya bokstavskombinationer inom dåtidens alternativa kommunistiska rörelse.

Dokumentärfilmen Justitiemordet har nu inför Julen 2017 kommit halvvägs in i klipparbetet (ca 45 minuter klart) och vi kan komma att välja delvis ny väg inför färdigställandet. Valet innebär att mycket inspelat inte kommer till användning och istället riktar vi in oss på att spela in nytt som innebär en stor utmaning.

Parallellt med detta har vi alltså att se oss över axeln eftersom knivsticken i ryggen inte är långt borta.

Det senaste som skett är att Kungliga Vetenskaps akademin valt Dan Larhammar till ordförande, detta tillkännagavs i december 2017. Märkligt nog har det ännu inte vunnit större spridning i press och media. Kanske har förskräckelsen ännu inte lagt sig. Valet av Larhammar befäster Hydrans makt och innebär ett svårt hot mot valfriheten inom hälsa, vård och forskning.

Du som vill ge filmen Justitiemordet-Vittnet som försvann stöd var snäll gör det genom att gilla oss på Facebook och donera till färdigställandet.

Börje Peratt

Donera till ”ENBYFILM2” (Justitiemordet) enligt något av nedanstående val.

Skriv: Enbyfilm2 och gärna ditt namn.
Vill du som person eller företag donera anonymt skriver du XX

Annonser