”Sista striden” av Börje Peratt – Premiären 8 mars

Sista striden med Erik Enby, filmpremiär 8 mars 2020. Bio Mauritz, Filmhuset, Stockholm. Regi Börje Peratt. Foto Torbjörn Sassersson

Några av oss i publiken hade varit med i slutfasen av redigeringen av ”Sista striden” och sett olika versioner växa fram. Ändå upplevde åtminstone jag filmen på ett nytt sätt den här söndagen 8 mars 2020 på Filmhuset. I en timme och 40 minuter satt jag totalt absorberad av en granskande journalistik som får Janne Josefssons ”Uppdrag granskning” och Macchiarini-dokumentärerna att blekna.

Text: Ulla Premmert

Återpublicerad artikel från HK Premiären på ”Sista striden” av Börje Peratt

Metodiskt och pedagogiskt nystar Börje Peratt upp alla ingredienserna i den rättsröta som förföljt Erik Enby sedan så många år. Erik Enbys goda uppsåt blir uppenbart; att undersöka kroniska sjukdomars orsak. Mörkläggning, övergrepp i rättssak, förskingring av forskningsmedel, skandalrubriker, lögner, intrång, hot och även attentat visar att makthavarna, mediafolket och läkaretablissemanget har en helt annan agenda. De vägrar att intressera sig för och utreda om det kan ligga något bakom Erik Enbys teorier och hur han agerar som läkare utifrån sina forskningsresultat. De skyr inga medel för att mörka och svartlista. Det är så upprörande! Publiken reagerade med handklappningar och kvävda rop av indignation.

Vi får återblickar från den första dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” och sedan ger sig regissören och hans team ut på en ”Eriksgata” för att blottlägga hur övergreppen mot Erik Enby gick till, övergrepp där alla medel verkade vara tillåtna, även urkundsförfalskning.

Teamet letar efter ”Osherinstitutet” som, enligt intentionerna för donationen, skulle utreda alternativmedicinska behandlingsformer. Kan drevet mot Erik Enby ha börjat där? Han sökte medel från Osherinstitutet för sin forskning på sambandet mellan kronisk sjukdom och mikrober i patienternas kroppsvätskor. Ett alldeles för farligt forskningsområde för nuvarande paradigm?

En pappa till en av Erik Enbys patienter anmälde Erik Enby för vållande till dotterns död. Filmen visar med all önskvärd tydlighet att anklagelsen är felaktig och myndigheternas handhavande totalt rättsosäker. En nyckelfigur är Dan Larhammar, som under lång tid dragit ut i strid mot komplementära metoder inom medicinen. Eftersom denne man både är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och medlem av skeptikerrörelsen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har han oerhörd makt. En av instiftarna av VoF, f d kulturministern Bengt Göransson, intervjuas och beklagar den väg föreningen slagit in på; att systematiskt nedvärdera och skandalisera personer med andra perspektiv än dem som VoF står bakom.

Kulmen nås kanske när Expressens första sida likställer Erik Enbys behandling med C-vitamin med en plastikkirugs våldtäkt på patienter under rubriken ”Sveriges farligaste läkare”! Då hörs en samfälld utandning i publiken.

Att förföljelsen mot Erik Enby är koordinerad behöver man inte vara konspiratorisk för att fatta. Sverige är ett litet land och när makteliten gaddar sig samman hjälper det inte att ha ett gott uppsåt; att förstå sjukdomarnas väsen och behandla i enlighet med de forskningsresultat som man har kommit fram till.

Att premiären bevistades av EN journalist (som redan stöder Erik Enby) är skandal och kan knappast skyllas på Corona-viruset. Nu sprids filmen snart via Vimeo och då borde väl någon enda modig tidning kunna publicera en recension?  Eller är jag naiv? Ska filmen och dess explosiva innehåll först uppmärksammas i utlandet för att få det rättmätiga erkännande den förtjänar?

Vi som var där den 8 mars, låt oss sprida den åt alla håll! Till slut blir trycket så stort att barriären ger vika. Det är en revolution på gång utanför det medicinska etablissemanget, som kommer att ändra medicinhistorien.

Ritva Peratt (exekutive producent) och Börje Peratt (regissör) tar emot blommor efter premiären av Sista striden 8 mars 2020 Foto Torbjörn Sassersson

Tack Börje och hela teamet som oförtrutet arbetat med detta projekt, trots att ekonomin varit osäker och utmattning hotat! Tack, Ritva, för att du har stått vid Börjes sida. Efter filmen fick du ett rättmätigt erkännande i form av blommor och hedersbetygelser.

Ulla Premmert

Första filmen: “Läkaren som vägrade ge upp” kan du streama på Vimeo
“Sista striden” ska först visas på biografer och läggs också sedan upp på Vimeo
Trailer här
Fakta om filmen på Svensk Filmdatabas
Filmfoto: Lars af Sillén, Hans Welin samt Ritva Peratt

Stillbilder. Foto från premiären Torbjörn Sassersson

Sista striden – Premiär 8 mars – Pressinbjudan

Käre Börje!
Jag måste bara säga det igen: jag är oerhört, oerhört, oerhört imponerad av dig och ditt team!!! Filmen ni gjort är ett mästerverk, alla inblandade kan vara – med största möjliga rätta – stolta över sitt bidrag!
Jag bugar djupt, du är verkligen dokumentärfilmens Orson Welles – noga, saklig, dramaturgiskt korrekt, men samtidigt tillspetsad, dramatisk och spännande!

PRESSRELEASE 2020-02-28

Berättelsen om Göteborgsläkaren Dr Erik Enby, från början tänkt som en kortfilmsdokumentär för TV4 och ett ettårigt projekt, blev ett sexårigt projekt och två långfilmsdokumentärer för biografer. Den första ”Läkaren som vägrade ge upp” gick för ofta fullsatta salonger under 18 månader (recensioner) och blev sedan internationellt prisbelönad vid filmfestivaler (länk1, Länk2).

Den andra filmen, ”Sista striden”, har premiär 8 mars 2020 på Filmhuset i Stockholm. Med begränsade resurser och en djupdykning i svensk (o)rättvisa kom den att ta drygt 4 år att göra. Den är inte bara en uppgörelse med juristväsendet, medierna och myndigheterna utan också ett ifrågasättande av tveksamma ageranden från Cancerfonden och läkemedelsindustrin.

Att genomföra detta journalistiska gräv har varit krävande och tidsödande på många sätt. Personer i avgörande beslutsposition som vägrar svara på frågor och som gör sig onåbara.

Journalister som gör karriär på att avslöja småtroll men som skyddar organiserade jättetroll som ägnat sig åt att förfölja människor som har en avvikande tanke eller framgångsrika sätt att hjälpa sjuka. Och denne läkare Erik Enby som bevisligen lyckats där sjukvården gett upp har man fråntagit läkarlegitimationen med motivering att han ”uppenbarligen är olämplig som läkare”.

Det varje journalist och medieföretag bör fundera över är om detta ärende ska mörkas utifrån vissa särintressen eller om man har en plikt att redovisa vad som kan betraktas som ett allvarligt övergrepp på inte bara människan Erik Enby, inte bara ett åsidosättande av hans mänskliga rättigheter utan ett fråntagande av en metod som skulle kunna hjälpa, lindra och rädda hundratusentals människor till ett friskt liv.

Alldeles oavsett detta bör man som journalist visa en professionalitet och ett intresse för filmen Sista striden och komma till en egen ståndpunkt.

Välkommen till Bio Mauritz söndagen den 8 mars kl 17.00
Filmhuset, Gärdet, Stockholm

Börje Peratt
Publik kan köpa biljett på Tickster

TRAILER

Häxjakten på Erik Enby iscensattes av Dan Larhammar med hjälp av GT Expressen

Långfilmsdokumentären ”Sista striden” med premiär 8 mars 2020 är uppföljaren till ”Läkaren som vägrade ge upp” (se på Vimeo) om hur Dr Erik Enby utsattes för kanske vår tids med spektakulära häxjakt.

Den första filmen berättar om hur medierna samordnats för att i avgörande ögonblick sättas in mot Erik Enbys ambitioner att få forska på sin metod. Den andra filmen ”Sista striden” redogör för hur Enby på ett tveksamt sätt blivit av med sin läkarlegitimation, därför fick den arbetsnamnet Justitiemordet nu ändrat till Sista striden..

Attacken mot Dr Erik Enby inleddes den 7 december 2005 då professor Dan Larhammar, under trollet Nide.J (Jedin), på Vetenskap och Folkbildnings forum, lade ut en tråd med nidrubriken ”Kvacksalvaren Erik Enby”.

Samma dag publicerades två artiklar i GT och Expressen pådrivna av Larhammar där han uttrycker sig nedlåtande om Enby. Det visade sig vara inledningen på ett väl förberett angrepp. Märk väl det är inga patienter som kritiserar Enby utan två anhöriga som utnyttjas vilket blir så kallad ”hörsägen” och deras fördomsfulla tyckanden gäller inte som bevis men det ska visa sig att domstolarna struntar i det.

Den första attacken baserar sig på en anhörigs ifrågasättande av att hennes cancersjuka moder tagit hjälp av Enbys metod som ett sista halmstrå då vården gett upp hoppet. Modern köpte för lite drygt 5 000 kr en behandling av Enby, men hon hann avlida i cancern tre veckor senare. Den anhörige såg sig förlora dessa 5 000 kr i arvegods, men hon fick faktiskt tillbaka alla pengar för obrutna förpackningar. I Aftonbladet har man rundat av siffran uppåt till 9 000 kr. I ett sentimentalt reportage i GT framställdes Enby som bedragare. I den anhöriges påståenden om Dr Enby ingick att Enby skulle ha sagt att han visste att modern inte skulle klara sig. Det är ett absurt påstående men i linje med undergrävandets terminologi.

En månad senare den 13 januari 2006 följs angreppet i GT Expressen mot Enby upp med att ytterligare en anhörig fader, till en cancersjuk kvinna som dött några år tidigare, anklagar Enby för vållande till dotterns död. Det absurda i detta påstående ska ställas mot att denna dotter  försökte ta livet av sig nyårsafton 2004 och hade dessförinnan inte följt sin huvudläkares ordination utan istället besökt en rad olika läkare/terapeuter för att undslippa operation. Dottern gjorde i ett sent skede två besök hos Enby men följde inte heller hans ordination om att återgå till läkarna i Helsingborg alternativt genomföra operation på klinik i Göteborg. Den anhörige fadern påstår att Enby avrått från operation trots att fadern aldrig var med vid konsultationerna och trots att dottern uttryckligen inte ville att pappan skulle angripa Enby.

I Sista striden blev det angeläget att få tag på de vittnen som fadern åberopat och särskilt det vittne som försvann och som aldrig kom till tals. Skulle det vittnet motsäga faderns påståenden och istället styrka Enbys försök att förmå dottern till operation? Och hur kunde ett sjukintyg som Enby skrev ut på dotterns anmodan förvandlas till ett friskintyg? Det visade sig bli en förfalskning som fick stor uppmärksamhet i mediernas kritik av Enby.

Efter detta följer i Expressen ett mediedrev baserat på lögner och förtal mot Enby som leder till ett progam i TV3 Insider i april 2006 där Enby karaktärsmördas och midsommarveckan någon dryg månad senare med ett mediedrev i landets tidningar som tar heder och ära av Enby.

Året därpå, 2007 dras Enbys läkarlegitimation in på felaktiga grunder och mot Högsta domstolens direktiv som kräver att läkaren ska ha hotat patientsäkerheten. Det var inte aktuellt i något av de anmälda fallen. I Sista striden beskrivs hur juridiken  behandlat Enby och övergett grundläggande principer.

En polisundersökning åtta år efter att Enby förlorat sin legitimation, 2014, initierades av Dan Larhammars angrepp på Enby i ett radioprogram ”Kropp och Själ”. Syftet var att motverka Enbys möjligheter att få del av en forskningsdonation (Osher) och om möjligt kasta honom i fängelse.

I första filmen finns en rekonstruktion av den husrannsakan som genomfördes där man tog Enbys journaler och dator i akt och mening att vingklippa honom. Polisundersökningen kom inte fram till ett enda fall av felbehandling. Den lades ned efter 18 månader, ”i brist på bevis”.

De mediedrev som Expressen artiklar uppviglat till om Enby kom att fortgå i över tio år där särskilt Expressen har gjort bisarra kopplingar till andra läkares felbeteenden. Dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson menar att journalistiken mot Enby har varit ”full rimlig”. Jag vet inte vad som ska betonas, full eller rimlig?

Sista striden

TRAILER SISTA STRIDEN

Konspirationen mot Enby redovisas av vittnen i dokumentärfilmen Sista striden. Premiär 8 mars i Bio Mauritz kl 17.00 på Filmhuset i Stockholm. Biljetter via Tickster.

Börje Peratt

Du kan se ”Läkaren som vägrade ge upp”Vimeo

Dokumentären Sista striden följer rättshaveriet mot Erik Enby

”Sista striden”, uppföljaren till dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” om Dr Erik Enby, tydliggör det juridiska rättshaveriet som drabbat Enby och genomskådar avgörande felaktigheter och falsarier i den anmälan som ledde till att  läkarlegitimationen stals från Enby.

Anmälan gjordes 3 år efter en cancersjuk kvinnas död av en anhörig som visade sig hotfull och våldsbenägen mot läkare som behandlade hans dotter. Filmen följer också senare års överklagande i olika instanser där regissören/undertecknad rent av blivit juridiskt ombud för att kunna ställa frågor och granska domstolarnas myndighetsutövning.

Enby har sommaren 2019 åter blivit anmäld till IVO av en anhörig till en patient som sökt Enby för konsultation. Denna patient har reagerat med förtvivlan över att den anhöriga lägger sig i och dessutom försöker sabotera.  Anmälans upphov har likheter med den som ledde till att man drog Enbys licens.  Det goda med den senare anmälan är att den visar hur man skulle ha kunnat agera redan första gången och de åtgärderna har jag nu med Enbys godkännande vidtagit. Således är en rättslig process igångsatt mot både anmälare och IVO med stöd av relevanta paragrafer i brottsbalken. Sista striden ska ju följa rättsprocessen så den lär fortsätta in i 2020.

Arbetet med Sista striden har varit komplicerat, tidskrävande och påfrestande men det flyter nu på och har funnit sin form.

Så stals läkarlicensen från Erik Enby

10 januari 2006 inkom en anmälan till Socialstyrelsen mot Erik Enby rubricerad ”Brott mot kvacksalverilagen och vållande till annans död.”

Den är i tiden samordnad med Dan Larhammars attack på Erik Enby strax före jul då han startar häxjakten mot Enby på Vetenskap & Folkbildnings forum och följer upp med två artiklar i GT Expressen samma dag.

Texten i anmälan mot Enby bär spår av Larhammar men är insänd av Jan Theorin pappa till en kvinna som har dött i cancer några år tidigare. Denna anmälan ligger sedan till grund för att man drar läkarlicensen från Dr Enby.

I själva verket skulle anmälan ha polisanmälts för förtal och urkundsförfalskning av dokument och domaren som fällde Enby borde ha utretts av justitieombudsmannen för allvarliga regelbrott i hanteringen av bevis och Enbys rätt till objektiv prövning.

En polisanmälan mot Jan Theorin skulle ha rört:

  1. Falsk tillvitelse och kränkande omdöme §15:7 om också regleras i paragrafen 15:6
  2. Falsk angivelse 15:6 §  Jan Theorin har anmält EE med falska påståenden i uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar.
  3. Trakasseri 15:7 § Jan Theorin har till myndigheten Socialstyrelsen sanningslöst tillvitat EE en brottslig gärning, och påstår besvärande omständigheter som saknar bevis.
  4. Uppmuntran till mened. 17 kap. 10 § Brottsbalken. Jan Theorin har med hot och andra medel fått ett vittne att begå mened och ett annat att fly. Det är övergrepp i rättssak och lagens syfte är att förhindra otillbörlig påverkan av vittnen.
  5. Urkundsförfalskning 14 kap. 1 § brottsbalken. För urkundsförfalskning döms den som falskeligen ändrar en äkta urkund, allt under förutsättning att åtgärden innebär fara i bevishänseende. Jan Theorin har tagit bort för honom försvårande sidor i dotterns patientjournal och därmed påverkat beviset i för Enby negativ riktning.

Om en myndighet utreder en löslig anmälan deltar man i trakasseri och ska dömas enligt §15:7.

En anmälan riktad mot Socialstyrelsen (2006) kunde därför ha varit: Falsk angivelse 6§ som inte behöver vara avsedd att leda till åtal utan bara att bli besvärande för den utpekade. Det räcker alltså att man undergräver någon inför en myndighet som tar emot uppgiften och utreder den. Särskilt vid trakasserier är denna paragraf aktuell. Det står dessutom klart att angivelsen från Jan Theorin innehåller osann och förfalskad information och den riktar sig mot en oskyldig person vilket den nedlagda polisundersökningen av Erik Enby bekräftar.

Allvaret i detta ärende gör att Theorins anmälan genom Larhammars försorg har fått spridning i ett stort antal medier i hela Sverige i ett förtal som pågått i nästan 15 år.

Regeringen har föreslagit hårdare straff för grovt näthat. Näthatet mot Enby är utbrett och det har lett till att allvarligt undergräva Erik Enbys namn och rykte i artiklar och VoFs forum som fortfarande sprids på nätet. För detta borde de inblandade stå till svars.

Om vi går tillbaka till anmälan så är den byggd på en faders frustration över dotterns cancer och att hon vägrade operera sig och istället sökte alternativa lösningar.

UR PATIENTJOURNALEN

03-05-20:”Sekreteraren XX på Helsingborgs Lasarett blev uppringd av pat 20/5 xxxx och pat informerade

om att hon är förkyld och har halsfluss. Planerade uppsöka husläkare den 21/5. Blev erbjuden ny operationstid den 2/6,

men pat säger att hon inte hinner återhämta sig till dess. Undertecknad ska kontakta dr P om detta, han får ta ställning till ny operationstid.”

Undertecknat: Läk R

Dagen därpå var patienten frisk nog att resa från Helsingborg till Oslo på ett alternativ hälsokonvent och därifrån till Uddevalla för att ta hjälp från en terapeut och försäljare av naturläkemedel.

”21 maj 2003 var patienten hos CS i Uddevalla och köpte naturläkemedel.”

  • Pappan Jan Theorin har i sin anmälan felaktigt angivit att det var dr Enby som dottern besökte detta datum och att det var av Enby som dottern köpte ett stort antal mediciner. När dottern köpte dem på annat håll.
  • Väninnan Tove Weberg har på heder och samvete felaktigt uppgivit att dottern Theorin köpte 10 naturpreparat från Erik Enby, sju av dessa som Enby bevisligen inte har men som CS levererar.

Bland tiotalet läkare och ett okänt antal terapeuter konsulterade dottern Enby endast vid två tillfällen och bad honom skriva ut sjukintyg vid två påföljande tillfällen. Varför hon inte bad sin ordinarie läkare kan hänga ihop med att hon inte ville låta operera sig hos honom.

Dessa sjukintyg har Jan Theorin förvandlat till friskintyg och lyckats få inte bara myndigheter att godkänna som bevis utan också Sveriges Radio och Expressen att sprida i direkt förfalskad version.

Enby rekommenderade patienten att låta operera sig vilket anmälaren Jan Theorin  också ljuger om. Och han har även försökt få närvarande väninnor att vittna falskt. Den väninna som stod närmast dottern vägrade vittna falskt och flydde undan hot från pappan Jan Theorin för att inte begå mened. En annan väninna som gav stöd åt patientens sökande efter alternativa lösningar ”tolkade” att Enby hade påstått att hon kunde vänta med att operera sig. Detta är således fel, vilket Enby klargjort genom att ha föreslagit att operera bort en ”tårtbit” på en klinik i Göteborg om hon inte ville göra det i Helsingborg.

Jan Theorin hänvisar också i sin anmälan till den sjuka dotterns närmaste väninna men som vägrade vittna falskt och som flyttade från stan. Denna väninna och mycket starka vittne till Enbys försvar förhördes aldrig i HSAN, hon blev vittnet som försvann för att justitiemordet skulle kunna genomföras ostört.

I den dömande instansen på HSAN var Annika Marcus ordförande och hon tillät en rad oegentligheter att passera såsom att spela upp ett tendentiöst och propagandistiskt TV3 program från den 6 april 2006, vilket betraktas som otillåtet bevismaterial i domstolsliknande sammanhang. Tilläggas kan att det var oetiskt genomfört. Det är bevisat att vittnet som begick mened utnyttjades och regisserades av TV3teamet som gjorde en dold inspelning och där teamet trängde sig in på Enbys klinik.

Vad som är ytterligare anmärkningsvärt är att Annika Marcus inte rättsligt agerade på den uppenbarade urkundsförfalskningen. Den rör patientjournalen som Jan Theorin skickat som bilaga till sin anmälan mot Erik Enby. Sex sidor är borttagna och särskilt en sida där läkaren vid Helsingborgs sjukhus rapporterar att Jan Theorin ”hätskt angripit läkare och sjukpersonal” för hur de enligt Jan Theorin misskötte behandlingen av dotterns cancer. Att Jan Theorin inte ville att Socialstyrelsen och domaren vid HSAN skulle se just detta kan motiveras av att det sänkte hans trovärdighet. Juridiskt innebär urkundsförfalskningen att ”falskeligen ändra en äkta urkund, allt under förutsättning att åtgärden innebär fara i bevishänseende.”

I Annika Marcus domstol spelade det således ingen roll eftersom Enby sannolikt var dömd på förhand.

Den märkliga domen!

Enby blev inte fälld för någon av åtalspunkterna, kvacksalverilagen eller vållande till annans död.
Istället hittade man på att Enby är: Uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.

Värderingen  ”uppenbart olämplig” kräver preciserade och bekräftade anklagelser. Då håller inte en anhörigs påstående som aldrig var närvarande vid dotterns konsultationer hos Enby. Jag har bett dessa laginstanser att formulera bevisen men inte fått annat än upprepning av ”Uppenbart olämplig”. Således har man misslyckats att vederlägga påståendet.

Det räcker inte med att en yrkesutövande har obekväma åsikter eller teorier som man inte kan motbevisa. Härvidlag har läkaren skydd i grundlagen. Särskilt som han har utfört sin forskning och testat sin teori i klinisk prövning som fått godkänt av etiska nämnden vid Göteborgs universitet. Enby har också genomfört behandlingar i sådan omfattning att såväl teori som metod har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett begrepp som har kritiserats för hur det har felanvänts.

Några bevis för Enbys påstådda olämplighet har inte lagts fram däremot finns en rad bevis för Enbys lämplighet och framgångar i behandling av patienter. Få läkare har lyckats så väl och med så många patienter som Erik Enby, ibland med oortodoxa lösningar vilket alls inte är ovanligt inom sjukvården då sjukvården gett upp hoppet och inte vet hur man ska göra och saknar egen såväl vetenskap som beprövad erfarenhet för sina åtgärder. När det gäller Enby så är fallet snarare att han har vetenskap och beprövad erfarenhet i ryggen. Med omfattande empiri (många års erfarenhet) kan han diagnostisera och sätta in verksamma åtgärder. Han kompletterar läkarens och sjukvårdens begränsade förmåga och kunskap med insikter om sjukdomars upphov och kan med sina insatser hjälpa en sjuk organism att hela sig själv naturligt. Det är märkligt att det finns ett så starkt motstånd mot en läkare som lyckats göra hopplöst sjuka människor friska.

Slutligen, Jan Theorins anmälan är  byggd på hörsägen och fördomar om Enby och den är full av invektiv och kränkningar. Ovanpå detta påstår han sig ha inspelningar med Erik Enby som han aldrig redovisade trots mängder av möjligheter både i radio och TV. Dessutom påstod han att Enby har uttalat sig antisemitiskt men anger inga bevis för det. Syftet har hela tiden varit att undergräva Enbys karaktär och journalister har låtit sig delta i denna otäcka förföljelse.

Bland flera anmärkningsvärda publikationer kan här nämnas ”Dödlig väntan” av Jimmy Fredriksson publicerad i GT Expressen 27 juni 2006.  Analyserad här: Länk. Fredrikssons grundlösa förtal av Enby avslöjar honom själv då han beskriver en patient till Enby från Tärnaby och framställer det som att hon är ett exempel på att ha anmält Enby. Så är inte alls fallet hon har istället skrivit att hon anser att Enby räddade hennes liv då sjukvården inte klarat av hennes mycket komplexa och dödliga sjukdomsbild. När hon sedan söker Enbys hjälp anser hon att hon med hans behandling blivit fullt frisk vilket biträdande överläkaren vid Jubileumskliniken i Umeå slog fast tre år senare. Enligt sjukdomsbilden var hon dödsdömd och hade endast månader kvar att leva. Jimmy Fredriksson hade tillgång till denna historik men förvandlade den således till något helt annat i linje med hur lögnare agerar för att gynna sjuka motiv.

Börje Peratt

Thomas Mattsson – skurkaktig publicist


Thomas Mattsson, medarbetare på Expressen sedan 2001 Expressens chefredaktör sedan mars 2009 fick sparken i juli 2019. Han var en av dem som Dan Larhammar kunde utnyttja i mediedreven mot Erik Enby. Hans i många stycken vedervärdiga maktmissbruk mot oskyldiga människor som Erik Enby borde rendera i juridisk bestraffning men han kommer undan med en spark i ändalykten och i detta fall Guillous nedsabling av hans karaktär.

ARTIKEL AV BÖRJE PERATT
Tidiga publicerad på Debatt: ”Thomas Mattsson var en skurkaktig publicist” här utbyggd.

– ”Thomas Mattsson var en skurkaktig publicist i särklass. Ingen tidning i Sverige har någonsin med namn och bild hängt ut så många människor för grov brottslighet som Expressen. Skyldiga och oskyldiga om vartannat. Det måste under Mattssons tid som ansvarig utgivare röra sig om tjogvis med uthängda påstådda brottslingar av grövsta typ. Om man bara räknar de oskyldiga.”
(Jan Guillou)

Thomas Mattsson fd chefredaktör i Expressen och pådrivare av förföljelserna av Erik Enby

När Thomas Mattsson blev chefredaktör i Expressen blev han också propagandageneral i drevet mot Dr Erik Enby vilket förärade tidningen ett nytt namn: hEXPRocESSEN.

Thomas Mattson vägrade svara på min fråga om mediaetik så jag utnyttjar hans egna formuleringar i en fingerad intervju.

Chefredaktör Thomas Mattsson:
– ”Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från Pressens Opinionsnämnd. Expressens ambition är tydlig. I vår ”Kvalitetspolicy” slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt… men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada.”

FRÅGA: Expressen har med ditt mångåriga goda minne medverkat till en säregen publicitetsskada riktad mot Erik Enby. Utan fakta och med hjälp av hörsägen. Är det mediaetiskt okej att placera en bild från en person intill en dömd våldtäktsman alldeles oavsett personen inte har ett dugg med artikelns innehåll eller den dömda våldtäktsmannen att göra? (Markus Hankins sparkad GT medarbetare anser förfarandet helt i sin ordning vilket tydliggör den ruttna mediaetiken i GT/Expressen.)

Thomas Mattsson: – ”Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling”, konstaterar Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar.

FRÅGA: Om det är uppenbart att ni gjort fel och mycket allvarligt publicitetsskadad en person varför låter ni då artikeln ligga kvar?

Thomas Mattsson: – Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar; det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Och om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att mejla till rattelse@expressen.se eller ringa vår nyhetsdesk på telefon 08-738 30 00. Men det går också att göra en så kallad PO-anmälan för få en pressetisk prövning.


Ovanstående artikel av Roland Johansson och Tomas Carlsson, publicerad 2009 och anmäldes medelbart till PO. PO avfärdade anmälan vilket visar att PO inte håller måttet och artikeln ligger fortfarande 2019 på Expressens webbsida!

Lägg märke till att artikeln handlar enbart om läkaren som begått våldtäkt. Bilden på honom jämställs i artikeln med en bild av Enby. Artikeln nämner dock ingenting om Enby som kompletterar behandlingar med hälsokost som visat sig framgångsrik och som hjälpt många även allvarligt sjuka.

Expressens klandervärdiga och oetiska kombination har anmälts till PO pressens opinionsnämnd flera gånger men har avfärdats. Det reser också allvarliga frågor om Pressombudsmannens demoraliserade agerande, vid denna tid Yrsa Stenius (2007-2011).

Yrsa Stenius pressombudsman 2007-2011 (Foto Wikipedia)

Thomas Mattsson du har som chefredaktör i Expressen bedrivit ett mångårigt drev mot Erik Enby med lögnen som vapen. I detta drev har Expressen/GT utnyttjat en rad journalister som lydiga verktyg däribland främst Patrik Micu.

Patrik Micu GT/Expressen den journalist som initierade och skrev flest artiklar i Expressendreven mot Enby.

Bland övriga GT Expressenreportar i häxjakten mot Erik Enby kan nämnas: Carl V Andersson, Maria Hellström, Therese Aronsson, Jimmy Fredriksson, Björn Lidén, Markus Hankins, Marie Hebelius Svahn, Roland Johansson och Tomas Carlsson, Tina Harr, Magnus Hellberg.

Dan Larhammars pådrivande roll är klarlagd. Er oetiska konspiration kommer i historieböckerna att svärta ned mediedrevens och era namn.

Nu är Thomas Mattsson sparkad. Men Expressenmedarbetare till Thomas Mattsson försvarar honom med näbbar och klor. Det visar att rötan och det moraliska förfallet i hEXPRocESSEN kvarstår.

Allt detta kommer att tydliggöras i dokumentären ”Sista Striden” uppföljaren till ”Läkaren som vägrade att ge upp” som du kan se här.

Börje Peratt

Medieövergrepp mot Erik Enby 2005-2011 Länk

Sista striden – hur många faller?

Efter dokumentärfilmen ”Läkaren som vägrade ge upp” om Dr Erik Enby, blev det nödvändigt att göra uppföljaren, ”Sista striden”. Nya avslöjande fakta måste ut.

Den som startat och drivit på förföljelsen av Enby med en rad inlägg och uttalanden är professor Dan Larhammar, tredje preses på Kungliga Vetenskapsakademien. Under granskningen av hur mediedrevet mot Dr Enby inleddes (7 dec 2005) fann jag att det var ett anonymt nickname nide_J på Vetenskap och Folkbildnings forum som startat tråden ”Kvacksalvaren E… E…” (VoF-attack)

Detta nickname innebär bakvänt Jedin och personen från Uppsala är Larhammar som flirtar med sina egna VoF-följare där många är betuttade i Star Wars och datorspel. I själva verket är nicknamnet inte bara ett föraktligt internet-troll utan ett förhärligande av sin egen narcissistiska personlighetsstörning. Skulle man nu skärgranska den karaktären så innebär den i så fall en ”mörkrets furste” och då borde Darth Vader ha varit ett mer lämpligt nickname. På direkt fråga har Larhammar inte bestridit att han skulle vara nide.J. Det är häpnadsväckande att tredje högsta bossen i Vetenskapsakademien nedlåter sig till sådan neslig aktivitet. Det visar sig dock inte vara ovanligt. Han har byggt sin karriär på att trampa ned andra. Han har en horribel historia av liknande häxjakter på kollegor i syfte att sabotera deras karriärer och forskning. När han nu bestämt sig för att krossa Enby så fann han en rättshaverist som hade en cancersjuk dotter. Denna fader angrep flera läkare som haft kontakt med dottern. Det visade sig att hon inte ville operera sig och istället sökte hon sig till olika läkare. Efter att ha prövat en handfull läkare kontaktade hon Enby för att köpa in hans medel av naturmedicin. Efter Enby var det ytterligare en handfull läkare. Denna tillfälliga kontakt med Enby är således en parentes i den cancersjuka kvinnans medicinska strövtåg. Men i Larhammars perverterade mentalitet förvandlades det för att underminera Enbys karaktär.

Larhammar igångsatte ett 10 års mediedrev där han fick med sig Bonnierkoncernens tidning Expressen och dess Göteborgsversion GT. Han mutade sedan Robert Aschberg med ett pris och fick med sig TV3 i en smutskastningskampanj mot Enby. När Enby trots detta inte föll ihop kontaktade Larhammar en extern programleverantör till Sveriges Radio vars journalist inte gjorde den mest självklara källgranskning. En enkel granskning av dokument hade avslöjat att anklagelserna mot Enby baserade sig på falska påståenden och grundlösa beskyllningar. Sveriges Radio hamnade vid skampålen och bröt mot sin egen etik och policy. Programmet bestraffades också av granskningsnämnden. Ändå användes beskyllningar för att inleda en förundersökning till åtal mot Enby vilket visar att den var förberedd och samordnad med programmet. Hur kan Sveriges Radio och Institutionen för Vård och Omsorg vara så samordnade med Larhammars intressen kan man undra. Återigen ser vi något som liknar hydrans maffiametoder.

I rättshaveristen, faderns anmälan fanns två nyckelvittnen varav endast ett varit med vid det kritiska tillfället där Enby beskylldes för att ha avrått patienten från operation. Detta nyckelvittne hördes aldrig i någon domstol.

Börje Peratt intervjuar vittnet som försvann

Med lite efterforskning lyckades vi finna nyckelvittnet och göra en intervju. Det vittnesmålet avfärdar helt påståenden i anmälan och upprättar istället Erik Enby.

Vi gjorde sedan också en intervju med det andra vittnet som uppmanats att bifoga en anmälan med en egen ”vittneserkläring”. Den innehåller så många bevisade felaktigheter att det kan jämställas med mened. Detta till trots har anmälans felaktiga påståenden legat till grund för förskräckliga beskyllningar mot Erik Enby. Till saken hör att detta vittne sedan utnyttjades av TV3 som regisserade henne att uppträda undercover.

Dan Larhammar har eldat på oegentligheterna i TV, radio och tidningar när han insett att Enby inte helt har krossats. Det sista försöket gick ut på att kasta Enby i fängelse och det ledde till en förundersökning till åtal som pågick i över ett år och där en tarvlig husundersökning genomfördes hemma hos Gunnel och Erik Enby dagarna före jul.

Enbys patientjournal konfiskerades och polisen ringde runt till Enbys patienter utan att få fram något som helst graverande. Man var till slut tvungen att erkänna sig besegrade. Enby blev i praktiken friad. Ändå fick han inte tillbaka sin legitimation. Alla domstolsinstanser vidhöll den fällande domen.

Jag har hela tiden ställt frågan vad han har dömts för men inte fått något besked. I Kammarrätten, näst högsta instansen, nöjde man sig med att gå på IVOs (Institutionen för vård och omsorg) mantra att Enby skulle vara ”uppenbart olämplig som läkare”. Detta är ett frapperande påstående när resultaten från hans insatser vittnar om motsatsen.

Enbys överklagande har nu nått Högsta förvaltningsdomstolen som har att ta ställning till Enbys begäran om resning. Skulle Enby få avslag där så är justitiemordet fullbordat.

Denna hydra tycks mig osvensk och mer maffialik. Men det visar sig att organisationen som står bakom Larhammar är bildad på initiativ av en socialdemokratisk falang vars uppgift var att bekämpa alternativ, i praktiken med alla medel. Man har lyckats eliminera alternativa vårdinrättningar som nu senast Vidarkliniken i Järna.

Man har besatt viktiga positioner inom myndigheter och media och sålunda även i domstolar. Samtliga dessa har i sin policy till uppgift att skydda den enskilda människan men istället ställer man sig på maktens och särintressens sida och blir en del av denna maffialiknande terrorfunktion eller som hemliga polisen i vilken diktatur som helst.

Är då Enby chanslös, mot mediedrev och myndighetsövergrepp? Första filmen Läkaren som vägrade ge upp tycks ha stoppat Larhammars möjligheter att initiera mediedreven. Sista striden kan leda till att ett antal personer och organ kommer att stå på öronen medan Enby borstar bort dammet från sina skor.

Öronbedövande protester mot Socialdemokratin, ansvariga myndigheter och domstolsväsendet kan sopa bort inte bara Larhammar utan alla som gett honom möjligheten att bedriva sitt förkastliga maktspel. Tänk om de kröker rygg, kastar ut Larhammar från Vetenskapsakademien och från Uppsala Universitet, ber om förlåtelse och börjar följa moral och rättvisa? Ja då ska ju Larhammar skaka galler i enlighet med den av Socialdemokrater framtagna straffskärpningen mot denna typ av grovt förtal.

Kommer man att rikta svärdet mot sina egna? Eftersom åtminstone två högt uppsatta socialdemokratiska ministrar sitter med som medlemmar i dessa organisationer som bedriver förföljelser kan man inte räkna med att de klarar av ett rättsetiskt agerande. Rättvisan punkteras. Igen.

Börje Peratt

Sista striden beräknas ha premiär hösten 2019

Wikipedias förtal mot Erik Enby – encyklopedins sjukdomstecken

När jag slutligen i maj 2015 antog förslaget att göra en dokumentär (Läkaren som vägrade ge upp) om den för mig då helt okände läkaren Dr Erik Enby fann jag ingen artikel om honom på svenska Wikipedia, men hade konstaterat att Dan Larhammar var väldigt kritisk och jag ville göra en intervju med honom som han avvisade. LÄNK

Jag fann dock en artikel om Enby på engelska Wikipedia. En söndertrasad text manipulerad av sabotörer från Vetenskap och Folkbildning. De flesta kunde härledas till VoFs högsta ledning. I samband med initiativ till en saklig Enby-artikel på svenska Wikipedia (tidig vårmorgon 2015), lösgjorde sig en motståndare ur skuggorna: David ”Spito” Eskilsson anför wikipediaguerillans angrepp på Erik Enby

Innan jag kände till Enby hade jag reagerat på hur VoF styrde Wikipedia och skrivit ett antal artiklar om det såsom: Pseudoskeptikernas wikipediaguerilla.  Den massiva VoF-attack som mitt initiativ utlöste var ändå förvånande. Efterhand blev det tydligt att Dan Larhammar har gett upphov till hela VoF kampanjen mot Enby.

Wikipediaartikeln har idag (30 jan 2019) fortfarande kvar innehåll som kan betecknas som fejk och som bevisligen är osanna. En text på en encyklopedi ska stå över särintressen och hålla sig till fakta.

Vill passa på att nämna också journalistikens förfall där främst Expressen har haft en nära nog brottslig roll i drevet mot Enby med över 15 egna journalister som förtalat Enby däribland Patrik Micu.

Låt oss bena upp slutet på den idag aktuella Wikipediaartikeln om Erik Enby. I nedanstående utsnitt har ”icke gängse medel” smugit sig in och det insinuerar att något är opassande, icke godkänt, osv.

– ”Enby utgick från att sjuklighet av olika slag berodde på infektioner och började behandla kroniska sjukdomstillstånd, exempelvis svåra tumörsjukdomar, med infektionshämmande icke gängse medel. Detta fortgick trots upprepade varningar från HSAN [9] (Wikipedia)

Under cirka 40 års tid har Enby i behandling av kroniska sjukdomstillstånd påverkat hela den kroniskt sjukes organism med antiseptiska terapier och hans forskning har visat att långdragna sjukdomstillstånd har samband med de olika former av mikrobiologisk växt som, till skillnad från ”friska” individer, förekommer i de kroniskt sjukas vävnader och kroppsvätska. Detta gäller också de som drabbats av de så kallade cancersjukdomarna. Hans forskningsprojekt godkändes år 1983  av den etiska kommittén vid den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Pga brist på kompetent handledare fick han inte det stöd som krävdes. Enby valde då att gå vidare med projektet i egen regi. Detta har stört en del kollegor och Larhammar har gått i taket vilket mailväxling har visat. Larhammar tar också äran av att ha deslegitimerat Enby. Larhammar har till och med skrämt bort forskare som visat intresse för Enbys studier och som skulle intervjuas för dokumentären. Det är allvarliga ingrepp i yttrandefriheten.

Enby har behandlat patienter med svåra kroniska sjukdomar med vitaminer och växtextrakt (Wikipedia

Denna text insinuerar att det skulle vara fel att använda vitaminer och växtextrakt. Men vitaminer är nödvändiga för hälsan och naturen tillhandahåller grunder för medicin. Den kinesiska forskaren Tu Youyou tilldelades 2015 Nobelpriset i medicin för sina ”upptäckter rörande en ny terapi mot malaria” utvunnen ur extrakt från sommarmalört baserad på traditionell kinesisk örtmedicin men nedklassad som alternativ i Sverige. VoF-skeptiker anstränger sig också att tillintetgöra dess betydelse. Att Nobelstiftelsen ändå uppmärksammat den kinesiska naturmedicinen måste ha svidit rejält i Larhammar, tredje preses i Vetenskapsakademin.

De terapier Enby har använt har antiseptiska effekter. Hans empiri (samlade erfarenhet) från behandling av över 30 000 patienter under 40 års tid är tillräcklig för att garantera vetenskap och beprövad erfarenhet. Se Nobelpristagare vars forskning/studie på behandlingsmetod är besläktad med Enbys. Men VoFs pseudoskeptiker ifrågasätter alla argument som ger stöd för Dr Erik Enby.

Så kommer vi till det kanske grövsta angreppet mot Enby på Wikipedia som är hörsägen och rena fabrikationer och inte hör hemma i en encyklopedi.

Två patienter med cancer har avlidit medan de fått vård av Enby. En kvinna diagnosticerades med bröstcancer, men valde att inte låta sig opereras. I stället gick hon till Enby, som stöttade henne i hennes beslut och menade att cancern ”sprider sig om man skär i den.” I stället ordinerade han vitaminer och nässelextrakt. Hennes tillstånd förvärrades och hon avled av sin sjukdom efter att först försökt ta sitt liv.[10] (Wikipedia)

Texten härrör från den anmälan, på initiativ av Dan Larhammar, som ledde till Enbys deslegitimering. Anmälan är ingiven av fadern till en kvinna som hade långt gången cancer och som sommaren 2003 sökte upp Enby två gånger för att höra om hans behandlingsmetod och som köpte antiseptiska medel. Det är klarlagt av närvarande nyckelvittne att Enby rådde henne att göra operation och att återta kontakt med sin läkare. Detta finns också dokumenterat i patientens journal. Påståendet i Wikipediaartikeln baserar sig således på fabrikationer. Nyckelvittnet hördes aldrig av domstolen eftersom hon gick emot anmälarens felaktiga uppgifter. Däremot har ett annat ”vittne” som inte varit närvarande vid konsultationen vid köpet av antiseptiska medel, skrivit en ”vittneserkläring” som bevisligen innehåller ett stort antal fel och som sannolikt kan härledas till ett möte som den cancersjuke tidigare haft med en helt annan terapeut. Denna vittneserkläring har fått stor betydelse i bestraffningen och i dreven mot Enby. Även fast det således inte rör Enby.  Länk

De båda vittnena är nu inspelade och ingår i dokumentären ”Sista Striden”.

Till saken hör att den cancersjuka kvinnan inte ville att den hätske fadern skulle beskylla eller angripa Enby. Hon dog ett år efter att hon mött Enby och då enligt fadern för egen hand. Ändå fick Enby i media skulden för hennes dödsfall. Förtal som påverkade deslegitimeringen.

FAKTA: från första tumörtecknet till första mötet med dr Enby tog det cirka 14,5 månader. Ca-patienten hade dessförinnan varit i kontakt med ett flertal läkare
och terapeuter och dessutom vägrat att gå med på bröstcanceroperation på
Helsingborgs Lasarett. Under den sammanlagda perioden var ca-patienten
i kontakt med inte mindre än 9 olika läkare på Helsingborgs Lasarett samt tre
privatläkare och terapeuter. Enby mötte henne endast två gånger och då var cancern redan långt gången. Även i fall 1 insinuerar Wikipedia att Enby bär skulden.

En kvinna med levercancer i sista stadiet sökte upp Enby som ordinerade vitaminer och korallmineraler. Behandlingen hjälpte inte utan hon avled efter några veckor.[11] Wikipedia

Den i fall 1 nämnda cancersjuka kvinnan fick aldrig någon behandling på sjukhuset utan fallet ansågs ohjälpligt och hade lämnats utan åtgärd. Med rätten till ett sista halmstrå kontaktade hon Enby och köpte en kur av antiseptiska medel. Hon hann avlida innan kuren kom igång och hennes dotter fick tillbaka pengarna för obrutna förpackningar. Detta fall fick emotionellt propagandistisk beskrivning och en dramatisk omfattning i drevet mot Enby påhejat av Dan Larhammar i artiklar, TV och radio.

Flera svårt sjuka i liknande situation har fått hjälp av Enbys behandling, överlevt och blivit friskförklarade av samma sjukvård som dömt dem till döden. En del av dessa fall redovisas i dokumentärfilmen ”Läkaren som vägrade ge upp”.

2006 sände TV3 ett avsnitt av serien Insider som handlade om Enby. Där visas hur han, filmad med dold kamera, ordinerar blåbärsextrakt och pepparrot till en kvinna som säger sig ha cancer i lymfkörtlarna.[12] (Wikipedia)

Enby har aldrig ordinerat nässelextrakt,  blåbärsextrakt eller pepparrot i sina behandlingar av patienter. Det är således återigen faktafel i Wikipediatexten men med en uppenbar avsikt att misskreditera Enby.  Forskning och ordination är olika saker.

Kvinnan som nämns i TV3 inslaget är intervjuad av Börje Peratt och vittnesmålet inspelat. Det visar att TV 3 lagt ord i kvinnans mun, regisserat henne och sedan undgått att redovisa att Enby gång på gång sade sig inte kunna utfärda någon behandling då hon inte kunde uppvisa sin diagnos eller det sjukhus som hon påstod hade undersökt henne.  I själva verket säger kvinnan idag att hon är ett offer för TV3s manipulation. Trailer

I september 2008, mer än ett år efter det att läkarlegitimationen dragits in, avslöjade Göteborgs-Tidningen att Enby fortsatt behandla cancerpatienter, vilket är olagligt för andra än legitimerad sjukvårdspersonal.(Wikipedia)

Att man i Wikipedia inte refererar till korrekt namn på tidningen (GT) är kanske inte så märkligt när den delen är full av faktafel. Enby behandlar inte cancer utan har ett helhetstänkande på kroppen och antiseptiska medel behandlar främst blodet så att det får en mer hälsosam funktion. Det kan i sin tur leda till att sjuka organ får en chans att ”reparera” sig. Hans framgångar med patienter är dokumenterade och flera resultat kan betraktas som extraordinära.

Göteborgspolisen genomförde en husrannsakan den 4 december 2014 i Enbys hem. Insatsen var konsekvenserna av ett kombinerat myndighets- och journalistiskt övergrepp i Sveriges Radios Kropp & Själ 1 april 2014 initierat av Dan Larhammar. Inslaget fälldes sedermera i Granskningsnämnden.

Efter nästan 19 månader (eller ett år beroende på hur man räknar!) av intervjuer med Enbys patienter fann inte åklagaren några felbehandlingar eller anmärkningar mot Enby. Förundersökningen avseende åtal lades ned den 27 oktober 2015. Förundersökningen ett fiasko. I praktiken frikände förundersökningen Enby men den bidrog naturligtvis ändå till att på osaklig grund ytterligare skandalisera Erik Enby.

Erik Enby har vänt sig till olika rättsinstanser för att få tillbaka sin läkarlegitimation. När Socialstyrelsen ansökte om sin talan i HSAN (Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd) mot Erik Enby så hade preskription sedan länge trätt i kraft, vilket innebar att Enby inte juridiskt skulle ha kunnat ställas till ansvar för den förseelse som Socialstyrelsen påstod att han skulle vara ansvarig för, vilket han ändå bevisligen inte var.

Rättsfallet har nu nått Högsta Förvaltningsdomstolen och bland skälen för en resning är att anmälan från början är behäftad med oegentligheter och karaktäriseras av domvilla och rättsröta. Anmälan mot Enby är också som nämnts inlämnad långt efter att preskriptionstiden gått ut och är således juridiskt sett oegentlig och saknar bemyndigande.

En encyklopedi värd namnet (Wikipedia) borde ha källgranskat och klarat ut förutsättningarna istället för att ge stöd åt särintressens (läs Larhammars) förtal.

Börje Peratt

Vill du donera till filmens färdigställande LÄNK

Några artiklar rörande Wikipedia publicerade 2014 innan jag visste vem Enby var:
Wikipediapolisen är organiserad
Wikipediaguerillans internationella förgrening

”Fejk News” bakom förföljelsen av Dr. Erik Enby

Sista striden är uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp, det är två långfilmsdokumentärer om läkaren Erik Enby där den första filmen redovisar hur Dan Larhammar iscensatte ett mediedrev baserat på rena påhitt och idag skulle det rubriceras som en förföljelsekampanj uppblåst av ”fejk news”.

En noga granskning av patientjournaler, myndigheters ”utredningar” och domslut och inte minst mediedrevens artiklar och program vittnar om en häxprocess. Den som begått en allvarlig kriminell handling i detta är Dan Larhammar idag 3:dje preses vid Kungliga Vetenskapsakademien vilket vi skrivit en artikel om.  Larhammar borde utredas för ”Grovt förtal”. Inblandade medier och myndigheter är inte heller oskyldiga till det justitiemord som Enby utsatts för.

I den andra filmen, Sista striden,  följer vi hur detta justitiemord uppstått och hur Enbys enträgna överklaganden för att återfå sin legitimation avfärdats utan att man lyckas presentera eller framställa bevis eller förklaringar till något brott. Man ignorerar till och med det enda vittne som var med vid den patientkonsultation som använts för att rikta anklagelser mot Enby och som avgör huruvida Enby skulle ha avrått en patient från operation. Vittnet friar Enby från det påståendet vilket är det enda som skulle kunna betraktas som ett allvarligt brott.

Det senaste domslutet som kom från Kammarrätten gällande anhållan om resning, nöjde sig med att påstå att Enby ”uppenbarligen inte var lämplig som läkare”. Det är således ett tyckande baserat på hörsägen och utan en acceptabel juridisk precision.

Enby har nu gått vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen vilket är den sista instansen i Sverige. Besked därifrån avgör om Enby får resning och det påverkar hur dokumentären slutar.

Börje Peratt